SVAR: I det centrala avtalet för kommun- och landstingsanställda regleras vad som gäller för dem som har uppehållstjänst.
Ett verksamhetsår består av en 12-månaders period, som oftast börjar någon gång i augusti första året och slutar vid samma datum året efter. Verksamhetsåret brukar normalt aldrig ändras, utan är alltid detsamma från år till år. Arbetsåret, däremot, varierar utifrån skolans terminer. Utifrån detta görs beräkningar om hur många kalenderdagar som finns under arbetsåret. Det kan bli olika antal lediga veckor under sommaren beroende på hur arbetsgivaren vill ha arbets-året.