Arbetsgivarna har hotat det danska fackförbundet FOA med lockout, som svar på att förbundet har tagit ut 23 000 medlemmar i strejk.
Erik Fabrin, ordförande för arbetsgivarnas organisation KL, fick inte gehör för lockouten. Styrelsen var inte enig.

Dennis Kristensen, ordförande i FOA, anser att arbetsgivarna hotat med lockout för att pressa regeringen att förklara strejken olaglig.
Han kommenterar:
– Det är glädjande att KL tills vidare inte vill tillkalla storebror, alltså statsministern, för att sätta de strejkande på plats. Så får vi hoppas att beskedet håller. På senaste tiden har vi fått motstridiga besked om vad KL vill.
Han tillägger att FOA fortsätter att kämpa för att kvinnor ska få lika lön som män.
– KLs förhandlare Mads Lebech kan ringa till mig och inte bara erbjuda att omfördela den summa han föreslår utan i stället ge oss en större påse pengar, säger han.