Det enda sättet att erhålla högre löner inom vård och omsorg är att Kommunal som facklig motpart lägger förslag och förhandlar om legitimationstvång inom dessa sektorer, detta skapar efterfrågan inom dessa grupper vilket leder till högre lönebildning, samt bättre slagstyrka vid eventuella konflikter. Det ger även synergieffekter till Kommunal i form av fler medlemmar.

B A