SVAR: Skriv att du vill att beslutet omprövas, vad du tycker är fel och hur du tycker det ska vara. Om du har handlingar som styrker din åsikt och som du tidigare inte sänt till kassan ska du skicka med dem. Din omprövningsbegäran ska ha inkommit till kassan inom två månader räknat från den dag du mottog beslutet.