Kommunal har tecknat kollektivavtal med de företag som är anslutna till arbetsgivareorganisationerna KFO och Almega Tjänsteförbunden. Dessutom har Fastighetsanställdas förbund också medlemmar bland dem som jobbar i branschen.

Idag arbetar ungefär 200 medlemmar med hushållsnära tjänster och om vi ska tro regeringen, kommer sysselsättningen i branschen att öka under de kommande åren. Erfarenheter från andra länder, som infört liknande avdrag, visar dock att sysselsättningsökningen inte motsvarat politikernas högt ställda förväntningar. Vi får se hur det blir i Sverige.

Kommunal står här inför en utmaning. Hur ska den fackliga organisationen möjliggöra goda löne- och anställningsvillkor i hemservicebranschen?
Behövs det en sammanhållen strategi för hela landet eller är hushållsnära tjänster enbart ett storstadsfenomen? Hur har förbundet tidigare jobbat med nya yrkesgrupper? Vilka lärdomar har man dragit? Hur förhåller sig det här arbetet till det övriga fackliga arbetet på sektioner och avdelningar?

Frågorna är många. Mitt första uppdrag i gruppen blir att till nästa möte kartlägga de största företagen i branschen.
Hur många anställda har de? Hur stor omsättning har de? Vilka tjänster säljer de? Det ska bli kul!
Vi har en kort startsträcka och gruppens arbete ska vara klart under hösten. Parallellt pågår arbetet med att förbättra kontakterna med Kommunals privatanställda medlemmar.
En annan mycket aktuell fråga är olika former av konkurrensutsättning. En kollega på enheten har skrivit en mycket eftertraktad rapport i ämnet (se här).
Upplagan är slut men fler är på väg från tryckeriet. Så het är den frågan.