– Gemensamt för de gröna metoderna är att de minskar stress, säger Lena-Maj Anding, miljöpartiets gruppledare i Stockholms läns landsting.
Många människor upplever stress både i skolan och i arbetet och hemma. När stressen blir kroppen och psyket övermäktig fungerar vi inte längre.

Tillståndet har många namn, utmattningssyndrom eller utbrändhet, bland andra, anser miljöpartiet.
Att skriva ut grön miljö och vistelse bland djur på recept kan vara en bra läkemetod är tanken.
Det kan vara att vistas ute i naturmiljöer eller terapiträdgårdar, att få fysisk aktivitet på recept eller att träffa vårdhundar eller andra djur.
Kulturupplevelser är också något man kan få på recept, anser mp.