På operationsavdelningen på Lycksele lasarett jobbar Kommunals arbetsplatsombud Ronny Strinnholm:
– Vi hejar på syrrorna allt vi kan. Det ger ju bara oss mer draghjälp sen, säger han.
Där arbetar vanligtvis sju sjuksköterskor på dagtid, nu blir det bara två. Allt som inte är akut ställs in.
– Vi ska jobba som vanligt, säger Ronny Strinnholm. Men vi vet faktiskt inte mer hur arbetsgivaren har tänkt, det har varit tyst.

På stora S:t Görans sjukhus i centrala Stockholm går akutsjuksköterskorna i strejk imorgon. Kevin Thompson, arbetsplatsombud beskriver situationen:
– Här är det lugnt idag, men man kommer få mer jobb när akuterna stänger på de andra sjukhusen. Det kommer också bli mycket mer att göra på vårdavdelningarna eftersom 80 procent av S:t Görans patienter kommer direkt från akutintaget. Det kommer bli patienter som får ligga i korridorerna. Undersköterskorna stöder syrrornas krav på rimliga löner.
Också ambulanssjuksköterskorna är uttagna:
– Ambulanssjukvården har fått särskilda scheman att köra efter, men finns det risk för liv kommer man ändå köra till närmaste akut. Det kommer bli lite mer jobb eftersom man hela tiden måste titta vart man ska köra patienten, säger Kevin Thompson.

I Falkenbergs kommun är korttidsboendet Tallgläntan uttaget i strejk. Kommunals sektionsordförande där heter Catharina Berghorn:
– Man flyttar patienterna till andra avdelningar och undersköterskorna flyttar med. Arbetet ska pågå som vanligt och man tar inga nya delegationer. Jag har inte hört något annat än att man stöder syrrornas krav. Där det kan bli jobbigt är inom hemtjänsten eftersom man kommer skicka hem patienterna tidigare från sjukhusen.

Lasse Thörn är chef för Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal. Han säger:
– Vi har gått ut med att man ska iaktta neutralitet. Det innebär att man inte ska utföra konfliktdrabbade arbetsuppgifter. Blir det problem ska man kontakta sin fackliga sektion som sedan kan höra av sig till en avtalsombudsman. Vi har riggat upp en organisation på Kommunal för att kunna ge vägledning.

Vårdförbundets avtalsrörelse

– Sjuksköterskornas fackförbund, Vårdförbundet, kräver en lägstalön på 22 000 kronor och ett lägsta utfall på 1 700 kronor för första året och lika mycket andra året.
– Vårdförbundet kräver också att specialistutbildningen ska ske på betald arbetstid.
– Avtalet gick ut den 31 mars.
– Avtalet rör cirka 90 000 medarbetare.

Källa: Vårdförbundet och SKL