Meddelarskydd innebär att offentligt anställda har rätt att berätta om exempelvis missförhållanden på jobbet utan att arbetsgivaren får efterforska källan.
Något motsvarande skydd finns inte för privatanställda.

Stockholms läns landsting skrev 2005 in i allmänna villkor för vårdavtal att meddelarskydd även skulle gälla anställda hos privata vårdgivare, men sedan försvann den passusen när det gäller Vårdval Stockholm. Detta reagerade Kommunal på.
Men nu är det på väg att skrivas in igen och kommer att nästa år införas i de allmänna villkoren och i regelböckerna för Vårdval Stockholm.
– Vi har tidigare försökt att få in meddelarfriheten när man gör underlag för avtalen, ibland har vi lyckats men inte nått ända fram, berättar Lilian Karlsson, ordförande i Kommunals sektion nio.
Därför är hon nu extra nöjd.
– Det här är suveränt. Det är en dubbelvinst. Personalen vinner när man vågar säga något och medborgarna vinner också på ett öppnare klimat, att folk vågar säga i från, säger hon.

Magnus Ljungqvist, pressekretare hos socialdemokraterna inom landstinget tycker att det är otillräckligt att bara ha meddelarskydd inskrivet i avtal.
Socialdemokraterna kräver en lagändring, så att meddelarskyddet omfattar även privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Något som riksdagen nyligen röstade nej till.
Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om att av landets fem landsting kräver bara fem meddelarskydd. Sedan dess har det införts i Västerbotten.