Sunne sänker heltidsmåttet för nattpersonalen från 36,33 till 31,74 timmar. Målet är att majoriteten av deltidarna på natten nästa år ska ha 75 procents anställning, vilket innebär i genomsnitt 23,33 timmar/vecka.

Tjänsterna ökar stegvis, från 64,2 till 67 procent, sedan till 73,5 procent och till sist 75 procent. I stället avstår nattpersonalen löneökning som avtalet ger. Nästa år avstår de delar av potten.
– Det här är jättebra för alla, säger Kommunals arbetsplatsombud Kerstin Pettersson som förhandlat fram uppgörelsen.

För henne innebär den utökade tjänsten att hon får 1 200 kronor mer i månaden, men inte den löneökning som avtalet ger. Årets löneökning för undersköterskor som jobbar dag är enligt Kommunals sektion i genomsnitt 1 665 kronor för heltid.
– Natten har finansierat med att satsa sina lönelyft. I gengäld kommer de att ha 75 procents arbetstid och vinner på det i längden. Vi har fått igenom det som många kommuner backar ifrån, säger sektionens ordförande Rose-Marie Nilsson.

Inom äldreomsorg och hemtjänst i Sunne arbetar 46 personer natt, 28 av dem arbetar i dag 73,5 procent.