Jag vill kritisera regeringens beslut om läkarintyg från första sjukdagen. Regeringen säger att syftet med regeländringen är att förbättra arbetsgivarens kontroll i samband med de anställdas sjukfrånvaro. Det ska ge arbetsgivaren ett verktyg som underlättar för dem att ta det arbetsgivaransvar som följer i samband med denna frånvaro. Detta ska också minska utanförskap och kontakten med sjukvården sker tidigare. ”Detta ger en möjlighet att agera i tid om någon mår dåligt”, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m).
Om regeringen menat allvar med detta hade de knappast tagit ifrån arbetsgivaren rehabiliteringsansvarets grundläggande faktor att göra en rehabiliteringsutredning.
Försäkringskassans 7-stegsmodell som används idag vid rehabiliteringsutredning är ett bra verktyg.
Det nya som planeras är en tvåstegsraket som innebär, på ett förenklat sätt, att efter tre månader ska arbetsgivaren undersöka om den anställde kan gå tillbaka till arbetet och efter sex månader ska arbetsgivaren anmäla den anställde till arbetsförmedlingen. Det verkar inte som att rehabilitering och arbetsmiljö får någon fokus i alliansens nya Sverige. Här oroar sig inte regeringen för utanförskap. Många parter på arbetsmarknaden har redan denna överenskommelse sedan flera år tillbaka.
I Sverige är socialförsäkringen till för att medborgarna ska kunna känna trygghet och inte oro och skräck. Den generella välfärden har socialdemokratin och den fackliga rörelsen kämpat för i mer än 100 år och vi vägrar se den trasas sönder.
Sverige ska räddas ur depressionen genom att det riktiga arbetarepartiet vinner nästa val. Vår nuvarande regering kommer få svårt att förklara hur ständiga försämringar för utsatta grupper kan minska det så kallade utanförskapet och fusket med skattemedel. <br>

Siv Lord, medmänniska
och skyddsombud sedan 1969