Privata vårdgivare ska fritt kunna etablera sig över hela landet inom vårdvalssystemet och få ersättning från landstingen.  
Toivo Heinsoo har överlämnat sitt delbetänkande ”Vårdval i Sverige” till socialminister Göran Hägglund.

Kent Ögren
Kent Ögren, landstingsråd (s) i Norrbotten.
 Ylva Johansson
Ylva Johansson, riksdagsledamot (s).

Utredningen föreslår att patienten ska ges rätt att välja vårdgivare genom att det blir obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalssystem i primärvården. Genom sitt val för patienten över resurser till vårdgivaren. Privata och offentliga vårdgivare ska behandlas lika.
Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning. Fri etablering ökar möjligheten för fler vårdgivare att etablera sig, anser utredaren.

Men förslaget får redan kritik.
– Jag är väldigt kritisk. På sikt undergräver det möjligheterna att finansiera sjukvården på ett ansvarsfullt sätt, säger riksdagsledamot Ylva Johansson (s). Hon tycker att det inte innebär något fritt val utan är en fri dragningsrätt på skattemedel.
– Den stora friheten man inför är för dem som äger verksamheterna, det är dem man gynnar. Det är i direkt strid mot att fördela resurserna efter behov, utan här fördelas resurserna efter hur man har lust att etablera sig.
Hon tror att vi får får gott om allmänläkare på centralorterna och ännu svårare att få allmänläkare till glesbygden.

Landstingsrådet Kent Ögren i Norrbotten säger att han rent allmänt inte har något emot ett resonemang kring en vårdvalsmodell men att det ska vara tvingande förvånar honom.
– Om regeringen skulle gå på utredningens förslag kör man över det kommunala självstyret. Det är ett rejält övertramp.
Han tycker också att fri etableringsrätt är ett problem.
– Läkare spikar upp en skylt och börjar med en verksamhet, utan tanke på en eventuell fördyring för landstinget.