I gemenskap med andra
på Vägen vi vandra,
ett leende jag får
och ljuset mig når.

Att hjälpas åt
i livets båt,
med enkla årtag
lättar upp var dag.