SVAR: Allmänna villkor för att få ersättning från inkomstförsäkringen är att du det senaste året haft ett obrutet medlemskap i Kommunal och a-kassan. Arbetslösheten ska vara ofrivillig, det vill säga du får inte ha sagt upp dig själv.
En förutsättning för ersättning är också att du får arbetslöshets-ersättning och att din dagpenning från a-kassan är 680 kronor. A-kassan ersätter 80 procent av din genomsnittliga inkomst, men högst med 680 kronor. Om inkomsten varit mellan 18 701 kronor och 35 000 kronor kan försäkringen under högst 100 dagar ersätta mellanskillnaden mellan dagpenningen från a-kassan och vad du skulle haft om du får 80 procent av din lön.
Många medlemmar känner inte till försäkringen, trots att det i december informerades om den i Kommunalarbetaren. Från årsskiftet skickar a-kassan en färdigtryckt blankett hem till de medlemmar som har rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Du måste själv ansöka om ersättningen. Kontakta sektionen för att få mer exakt information om vad som gäller för dig.