SVAR: För att bli tillsvidareanställd från vikariat krävs 720 dagar under de senaste fem åren. Anställningen konverteras dag 721 och då ska all anställningstid som vikarie räknas. När jag läser din fråga verkar det som om arbetsgivaren försöker kringgå LAS regler genom att hävda att det inte finns några tillsvidareanställningar till dig. Lagstiftaren har gjort bedömningen att när ett vikariat har så stor omfattning, det vill säga mer än två år under en period om fem år, då ska vikariatet övergå till en tillsvidareanställning. Detta är ett skydd för dig som arbetstagare och reglerna finns för att arbetsgivaren inte ska kunna tillämpa vikariat hur lång tid som helst. Detta är en viktig fråga att bevaka för Kommunal. Skriv inte under något papper, utan vänd dig återigen till ditt lokala fack för att få hjälp.