Det är en konflikt som berör hela Danmark, från psykiatrin i Köpenhamn, sjukhus på Bornholm till äldrecenter i Esbjerg på västra Jylland. Även parkeringsvakter i bland annat Ålborg och Köpenhamn deltar. 70 000 sjuksköterskor kommer att gå ut i strejk.

Fackförbundet FOA, Fag og Arbejde, organiserar medlemmar som motsvarar Kommunals avtalsområden. I en första omgång kommer FOA att ta ut 23 000 medlemmar i konflikt för att framför allt höja kvinnolönerna inom äldreomsorg, vård och barnomsorg,
Den 28 april tas ytterligare 13 000 medlemmar ut, bland annat kommunala dagbarnvårdare.
Arbetsgivarna har lagt ett bud på 12,8 procent under de kommande tre åren. Medan facket kräver 15 procent – 5000 kronor mer i månaden.

Trots försök till förlikning har inte parterna kommit varandra närmare.
FOA är inställd på en långvarig konflikt enligt dess ordförande Dennis Kristensen.
– Jag är irriterad över att vi i och med konflikten tvingas sätta den danska välfärden på spel. Det är följden av att vår motpart inte är villig till att ge oss vettiga löneökningar, säger han.
Det är första gången i förbundets historia som kvinnolönerna sätts på dagordningen på det här sättet.
– Var gång privatanställda i typiskt manliga yrken tjänar 100 kronor så tjänar kvinnor inom den offentliga sektorn bara 81 kronor, när man jämför grupper med lika lång utbildning, påpekar han.

En medlemsundersökning visar att nära nio av tio av vård- och omsorgspersonal är beredda att gå i strejk för högre lön.
Nära varannan av dem är beredda att strejka i fyra veckor eller mer.
Regeringen har sagt sig vara beredd att gripa in i konflikten om den medför livshotande situationer, något som fått Dennis Kristensen att reagera, eftersom det finns beredskap i varje region och kommun för att undvika att något sådant inträffar.