Joseph Daul, ordförande för den konservativa och kristdemokratiska partigruppen i EU–parlamentet, och den tyske kristdemokraten Elmar Brok, kritiserar EG–domstolens domar i Laval–, Viking– och Rüffert–målet. Det berättar europaportalen.se.

De två högerledarna kräver i ett pressmeddelande en förändring av utstationeringsdirektivet som reglerar löner och arbetsvillkor för gästande arbetare i andra EU–länder. Tanken är att direktivet ska ge ett minimiskydd för dessa arbetare.
– Handel med tjänster över gränserna måste ske på justa villkor och får inte leda till konkurrens med ruinerande låga löner. Om inte utstationeringsdirektivet längre kan skydda mot det måste direktivet ändras, säger Joseph Daul och Elmar Brok.

Moderaterna ingår i samma partigrupp i EU–parlamentet som de två högerledarna. Men Christopher Fjellner tycker att hans partikollegor är helt fel ute.
– Vi har inget race to the bottom när det gäller löner vare sig i Sverige eller i något annat EU–land. Om man påstår att vi har social dumping i EU och att det är EU:s fel så slåss man mot väderkvarnar. Minimilöner är en nationell fråga. Om tyskar och andra vill höja minimilönerna så det upp till dem men jag tror inte att de vill det, eftersom de skulle tappa i konkurrenskraft, säger han till europaportalen.se.

Laval–målet handlar om Byggnads och Elektrikernas blockad av ett skolbygge i Vaxholm. Den lettiske entreprenören vägrade att skriva på ett svenskt kollektivavtal. EG–domstolen sa att det bara är tillåtet att kräva avtal som innehåller minimivillkor enligt den svenska utstationeringslagen som bygger på EU:s utstationeringsdirektiv.
Rüffert–målet handlar om en tysk delstat som vid en offentlig upphandling krävde att entreprenören skulle följa delstatens kollektivavtal för byggnadsarbetare. Det innehåller högre löner än det nationella byggavtalet som har upphöjts till lag i Tyskland.
EG–domstolen säger att det inte är tillåtet att kräva annat än det som gäller enligt lag eller nationellt avtal.
Viking–målet handlar om att finska sjömansunionen hotade med strejk om Viking Line flaggade ut ett färja till Estland. Det finska facket krävde stopp för utflaggningen och i andra hand att finska avtal skulle gälla ombord även efter utflaggningen.
EG–domstolen säger att en sådan stridsåtgärd är tillåten, men bara om den står i rimlig proportion till vad facket vill uppnå. Dessutom måste facket på alla vägar försöka lösa konflikten med fredliga medel innan stridåtgärder genomförs.