Blivande president (?) Barack Obama, 46 år, skrev sina memoarer 1995, som student på Harward. Han slet med att organisera fattiga människor i Chicago, och återvände dit som färdig jurist. Han fick kämpa för att hitta sin identitet, uppväxt med vit mor och morföräldrar och med frånvarande far och släkt i Kenya. Allt detta berättar han om på 455 sidor. I förordet (2004) lägger han till några pusselbitar.

Läs boken! Och få insikter i amerikanskt samhällsliv och hur avgörande det är med tillhörighet.