Möjligheten för deltidsarbetslösa att fyllnadsstämpla försämras ordentligt från och med idag. A-kasseersättningen för deltidsarbetslösa blir maximalt 75 dagar, för en halvtidsarbetslös betyder det 150 dagar med ersättning.

Idag kan en deltidsarbetslös få ersättning i sex år, i vissa fall upp till 18 år. Regeringen menar att det lett till ett visst överutnyttjande, att många som egentligen inte vill arbeta heltid ändå fyllnadsstämplar.
Ensamstående föräldrar med barn under 18 år kan få behålla en ersättning även efter att de 75 dagarna förbrukats, villkoret är att de tillbringar sin arbetslösa tid inom jobb- och utvecklingsgarantin.