SVAR: För att arbetsgivaren ska ha rätt att förskjuta arbetstiden ska detta finnas reglerat i kollektivavtalet.
Men förbundet tecknar en mängd olika kollektivavtal. Därför bör du ta kontakt med din sektion eller någon ombudsman i din avdelning och få klarlagt vad som gäller inom ditt område.