SVAR: Enligt arbetstidslagen kan du under ett kalenderår arbeta max 200 timmar utöver din deltidsanställning. Men Kommunal och arbetsgivaren kan lokalt teckna avtal om att fler timmar än 200 får göras. Om lokalt avtal inte finns kan arbetsgivaren söka dispens hos Arbetsmiljöverket.