SVAR: Inför ett längre vikariat ska chefen kolla av las-listan innan det tillsätts. Om den som fick graviditetsviket hos er stod som nummer två på listan efter din kompis var det rätt att han/hon erbjöds det, eftersom din kompis fått annat arbete.
Men det oroar mig att ni är rädda för chefen och att det förekommer hot. Detta är aldrig acceptabelt.
Arbetsmiljölagen säger att alla ska kunna gå till sitt arbete varje dag utan att oroa sig för att drabbas av olycka eller ohälsa. Våld och hot ska stävjas oavsett om hotet kommer utifrån eller från gruppen. Be de drabbade att skriva ner när de hotats och vad som sagts. Sedan bör fackom-budet eller ni själva låta sektionen på er ort ta del av dokumentationen. Ordförande eller huvudskyddsombud ska sedan ta upp det med personalchefen eller motsvarande, som får slå näven i bordet och se till att hoten upphör.