– Vi har fått igenom de flesta av våra krav och vi är nöjda med avtalets lönenivåer. Det är väl första gången vi är färdiga i tid med ett nytt avtal innan de gamla gått ut, säger ombudsman Lenita Granlund på Kommunals förbundskontor. Det är också roligt att vi fick igenom två nya semesterdagar för anställda under 40 år, det börjar gälla 2010.

Löneutrymmet för i år är lägst 780 kr, för 2009 lägst 800 kr och 2010 lägst 640 kr. Lägstalönen höjs till 17 000 kr från 1 april 2009. Ob-ersättningar och beredskapsersättning höjs med 11 procent från april nästa år, en del andra ersättningar från januari.
Löner för timavlönade införs i avtalet, och lägsta timlön idag blir 91 kr, och från 1 april 2009 103 kr.

Anställda under 40 år får två nya semesterdagar (27 dagar) från 1 januari 2010. Föräldrapenningtillägg betalas ut i 90 dagar istället för 30 dagar, och nu omfattas också säsongsanställda.
På sikt hoppas Kommunal och Svenska kyrkan kunna hitta en modell med årsarbetstid för de säsongsanställda, så att de kan bli helårsanställda. En arbetsgrupp har tillsatts som ska utreda hur man så småningom kan avveckla löneformuläret och hitta andra modeller. Gruppen ska också se hur man kan minska deltidsarbete och tillfälliga anställningar.
– Många anställda i Svenska kyrkan går i pension de närmaste åren, och jag har förstått att arbetsgivarna är angelägna om att kunna attrahera unga, säger Lenita Granlund.