Tanken är att sjukvårdspersonal ska utbildas i näringslära och metoden motiverande samtal. I höst kan pilotprojekt vara i gång. 53 procent av männen och 40 procent av kvinnorna är feta eller överviktiga, enligt folkhälsoenkäten.