– Vi ska följa lagen och alla felaktigheter ska rättas till, lovar Harriet Classon, ordförande i personalnämnden.
Men så har det inte blivit.
Vikarier har tvingats skriva på anställningskontrakt som allmänt visstidsanställda, en ny anställningsform sedan 1 juli förra året. På det sättet slipper kommunen att anställa dem som har vikarierat i mer än två år.
Andra vikarier klagar nu hos sektionen över att de är svartlistade. De erbjuds inga nya jobb för att undvika att de blir fast anställda.
Istället tas personer in utan kvalificerad utbildning för jobbet. De får vikariat för högst 14 dagar per gång.

Enligt Kom­munals avtal är detta möjligt och kommunen kan då slippa att följa företrädesrätten enligt Las. Denna företrädesrätt säger att tidigare anställda i första hand ska erbjudas lediga jobb.
– Inom barnomsorgen har vi nu yrkesvägledare, Europa­vetare och lärare med korta vikariat som barnskötare, säger Raija Melender som är ordförande i Kommunals barnom­sorgsklubb.