I de flesta av Kommunals avtal finns reglerat vilka anställningsformer som är tillåtna. Det kan till exempel gälla fast anställning, vikariat, timanställning, provanställning eller säsongsanställning.
Frågan är i hur stor utsträckning som dessa regler ersätter motsvarande paragrafer i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Journalistförbundet förlorade ett mål i arbetsdomstolen som handlade om vikariers rätt att få fast anställning.
I LAS står att om en arbetstagare har mer än tre års vikariat ( från 1 januari 2008 är gränsen två år ) under fem år så omvandlas anställningen till en fast tjänst.
Tidningsutgivarna ansåg att denna regel inte gällde inom dagspressavtalet eftersom där fanns andra regler för tillfälliga anställningsformer jämfört med lagen.
Arbetsdomstolen höll med. Den ansåg att att avtalets regler hade ersatt dem som finns i lagen. Och eftersom det inte uttryckligen stod i avtalet att vikariat efter en tid skulle omvandlas till fast tjänst så gällde detta inte inom dagspressen.

I det senaste avtalet mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna finns denna vikarieregel med.
Dan Holke, chef för LO–TCO Rättskydd säger att det är svårt att i förväg veta om det kan bli problem med vikarieregeln om anställningsformer regleras i avtalen.
– De måste tolkas från fall till fall. Det är bara Journalistförbundet bland fackförbunden som haft en tvist om vikarieregeln som har hamnat i arbetsdomstolen.
Kommunals andre vice ordförande Håkan Peterson säger att Kommunal aldrig har haft problem med sina arbetsgivare om att regeln ska gälla.
– Därför har vi inte känt behovet att regeln ska skrivas in i avtalen.