Sedan instegsjobben infördes har endast 435 personer fått en sådan anställning.
Instegsjobben är en subventionerad anställning inom offentlig eller privat sektor. Jobben gäller asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa båda gruppers anhöriga. Tidigare har jobbet gällt de första 18 månaderna efter att man fått uppehållstillstånd, men eftersom regeringen nu tycker att satsningen inte gett tillräckligt många jobb förlängs tiden till 24 månader (2 år).
Anställningen är kopplad till SFI (Svenska för invandrare) och ska innehålla tydlig handledning.
Lönesubventionen är 75 procent för privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet, för övriga offentliga arbetsgivare är subventionen 50 procent av lönen.