Hon var ledare för Pakistans People Party som grundades av hennes far Zulfikar Ali Bhutto. Sedan hennes far avrättades efter en militärkupp valdes hon till partiledare och var premiärminister i två omgångar.
Jag påmindes om det tragiska mordet på vår egen utrikesminister Anna Lindh. Två kvinnor med små barn som hade uppnått toppositioner inom politiken som vanligtvis domineras av män. Både Anna Lindh och Benazir Bhutto gav min generation hopp om att det trots allt går att lyckas som kvinna.

Anna Lindh levde
i världens mest jämställda land. Kvinnor i Sverige är ekonomiskt självständiga. Utbildningsnivån och förvärvsfrekvensen är lika för män och kvinnor. Den allmänna uppfattningen är att samhället bör vara jämställt och med politiska medel försöker man uppnå detta. Trots det har en kvinna aldrig lyckats bli statsminister i Sverige.
Pakistan är bland de länder där kvinnor förtrycks mest. Enligt Amnestys rapporter mördas hundratals unga kvinnor om året i hederns namn av sina familjer. Ändå valde de en kvinna till premiärminister två gånger och var på väg att välja henne för tredje gången. Hur kunde detta vara möjligt?

Det finns ett traditionellt kvinnoförtryck i stora delar av den fattiga världen och tyvärr gör regeringarna inte mycket för att bekämpa detta förtryck. I västvärlden har man en föreställning om att muslimska kvinnor är särskilt förtryckta. Till skillnad från den rika västvärlden beundras och respekteras starka kvinnor i den muslimska världen. Turkiet, Pakistan, Bangladesh och Indonesien har alla haft kvinnliga premiärministrar. Att Benazir Bhutto kom från en rik, politisk dynasti gjorde det möjligt för henne att nå toppen. Men att hon också blev premiärminister är ett bevis på att folket i Pakistan inte har någonting emot att välja en kvinna när hon väl hade lyckats bli partiledare. Benazir Bhutto var inte bara en förebild för pakistanska kvinnor utan hon var det för muslimska kvinnor i hela världen. Därför är hennes död ett hårt slag mot alla progressiva krafter som arbetar för jämställdhet i den muslimska världen.

JA
till att Hillary Clinton blir USA:s första kvinnliga president.

NEJ
till allt våld bland ungdomar.