Pamela von Sabljar– Att böckerna är granskade ur demokrati-, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Det är trygga böcker som inte ska förmedla stereotyper kring exempelvis kärnfamiljen, vad flickor och pojkar gör och vilken nationalitet man tillhör.
Varför behövs en krammärkning?
– För att det finns en efterfrågan från förskola och föräldrar efter böcker som inte konserverar de bilder som finns, utan istället är en spegling av det samhälle vi lever i med regnbågsfamiljer till exempel. Böcker är ett sätt att forma värderingar.
Hur märks krammärkningen i en bok?
– Handlingen i boken är det viktiga. Men det kan handla om vad föräldrarna gör, är det mamman eller pappan som går in och tröstar, vilka färger har barnen på sig… Små nyanser.
Kan du nämna någon välkänd bok som skulle klara krammärkningen?
– Flera av Pija Lindenbaums böcker har de här tankarna i sig. Många av Astrid Lindgrens böcker har det också. Pippi är ju ett starkt barn på många sätt även om det i Pippi också finns många stereotypa bilder.