I slutet av november röstade riksdagens borgerliga majoritet ned förslaget (s) att lagstifta om att kommuner, landsting och stat ska fordra kollektivavtal vid sina upphandlingar. Detta kommer vi inte att nöja oss med. Vi menar att det är självklart att offentliga arbetsgivare ska anlita företag som följer spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Idag ställer staten, kommunerna och landstingen alltför sällan krav på sina leverantörer att de ska respektera kollektivavtalens innebörd och deklarationen om mänskliga rättigheter. Detta har i flera fall visat sig leda till sämre anställningsvillkor och otryggare arbetsförhållanden.

Det måste vara möjligt
att utestänga företag som konkurrerar med hjälp av dåliga arbetsvillkor från den offentliga upphandlingen.
Vi föreslår två konkreta åtgärder som man kan vidta nu: dels föra in ett krav redan i anbudsgivningen på att entreprenörer och underentreprenörer ska tillämpa löne- och anställningsvillkor som allmänt gäller i branschen, dels underteckna ILO:s konvention 94.
ILO:s konvention 94 slår fast att offentliga myndigheters upphandling ska innehålla krav som garanterar arbetare löner, arbetstid och andra arbetsvillkor som inte är mindre förmånliga än de som finns i kollektivavtal för arbete av samma sort i den bransch och i det område där arbetet utförs. Det är nu sammanlagt nio EU-länder som har undertecknat konventionen.

Fackliga organisationer har ofta en stor kompetens som kan komma till nytta vid upphandlingar. Lagarna ger idag inte facket tillräcklig insyn i eller möjlighet att påverka upphandlingen. Facklig insyn behövs för de anställdas skull. Bristen på respekt för fackliga rättigheter leder också till osund konkurrens. På sikt kan detta leda till högre arbetslöshet, urholkade välfärdssystem och försämrade löne- och arbetsvillkor.

Jörgen Hellman, Christina Zedell och Claes-Göran Brandin, riksdagsledamöter (s) och
Krister Andersson,
LO-distriktet i Västsverige.