Illustration av Magnus BardOmdömena ska även handla om social förmåga, och bli offentliga för alla att titta på. Hur hjälpsamt är det för elever som har det svårt med inlärningen? Betyg stämplar framförallt ut arbetarklassen, som får lägst betyg och uppmuntrar de högre klassernas barn, som får högst betyg.
Lärarnas fack står inte på skolministerns sida i betygsfrågan, inte heller oppositionen, som i varierande grad är emot tidiga betyg. Socialdemokraterna ser ut att landa i någon sorts betyg några år tidigare än dagens årskurs 8.

Fakta från forskningen ger anledning att bli minst sagt fundersam till tidiga betyg. Pedagogiska utvärderingar visar att ju senare man sorterar barn, desto fler får man med sig upp till högre utbildning. I Sverige har vi tack vare gymnasie- och högskolesatsningarna de senaste åren allt fler välutbildade arbetare, skillnader mot tjänstemän har minskat. OECD-mätningar visar att de i Sverige med relativt kort utbildning har betydligt större kunskaper än motsvarande grupper i andra länder och därmed bättre klarar uppgifter som är nödvändiga för att ta del i arbets- och samhällslivet. Hittills har också skillnader mellan skolorna varit mycket små i Sverige. Och detta utan betyg före årskurs 8!

Nu skapar Björklund & co ett samhälle där fler får det sämre och där dessutom dörrar stängs till högskolan för dem som misslyckades i grundskolan, genom att komvuxplatser dras in och arbetslivserfarenhet inte får räknas som merit till antagning.
Tanken med betyg är att de ska få barnen att skärpa sig. De som i dag klarar skolan sämst kommer från familjer med invandrarbakgrund.
– Får familjer med dåliga språkkunskaper och låga inkomster mer resurser att hjälpa till för att barnen får betyg?
– Får skolorna fler välutbildade lärare med högre löner, mindre klasser och läxläsningshjälp?
– Blir arbetarbarnens studiemiljö bättre när deras föräldrar får det sämre?
– Blir pojkar bättre på att läsa när flertalet friskolor skippar skolbiblioteken?
– Ska samhället gynna friskolor när Skolverket visar att kommunala skolor snabbare och bättre får elever att slutföra gymnasieutbildning och gå vidare till universitet och högskolor?
Mer hjälp behövs i skolan. Men betyg till de små blir en sporre för de prestationsinriktade medel- och överklassfamiljerna, precis som i dag och en dumstämpel i pannan på resten.