En stressig livsstil leder till fysisk och psykisk ohälsa. Rubriker som ”Stress kan göra dig hjärtsjuk”, ”jobbstress skadar hjärtat” och rapporter om hur prestationsinriktade unga kvinnor mår allt sämre understryker riskerna. På ett sätt hänger allt ihop som länkarna i en kedja.
Rubriker som i Dagens DN, ”Lätt motion gör dig tio år yngre”, blir en extra sporre för oss som insett att träning är en effektiv stressbekämpare, svår att vara utan.
Ny forskning visar att den som motionerar minst tre timmar i veckan är biologiskt tio år yngre i kroppen än den som inte tränar. Och det behöver inte vara hård motion.
Härligt besked för oss som cyklar eller promenerar till jobbet, exempelvis! Och en tydlig uppmaning till våra trafikplanerande politiker att nu börja tänka om och dra spår och cykelleder i betydligt högre grad för att göra dagens och morgondagens vardagsmotion lätt tillgänglig för alla som vill.

Även klimatet påverkas av våra livsstilsvanor. Nästan två tredjedelar av alla resor till och från jobbet i Sverige sker med bil, konstaterar en tankeväckande ledare i Expressen (080121), som drar slutsatsen att det handlar om ett vägval.
”Vill vi svenskar bo som i USA, var och en i sitt eget lilla hus i oändliga villamattor och köra bil till jobbet, var och en i sin egen stora bil i oändliga motorvägsfält? Eller vill vi bo mer europeiskt, tätare, mindre, nära till jobbet, fiket och affären, och åka tunnelbana eller pendeltåg?”
Den täta, klassiska staden är det mest miljövänliga boendet. Ändå varken bygger vi, eller planerar trafiken utifrån detta. Inte heller nu, trots statsminister Reinfeldts försäkran att han blivit klimatkramare.

De borgerliga politikerna påskyndar i stället utvecklingen åt helt fel håll genom att planera motorleden Förbifart Stockholm, eller Kringfart Stockholm som tre kritiska professorer och trafikforskare kallar den på DN debatt (080119). ”Det aktuella förbifartförslaget följer den amerikanska urbaniseringsmodellen. Städerna där kräver fem gånger så stor yta per invånare och bidrar till att USA:s koldioxidutsläpp är tre gånger högre per invånare än i EU.” En fördubblad trängselskatt och skrotning av alla planer på motorvägsleden är deras recept för en bättre och rikare stadsmiljö.

Politikerna i Stockholm där moderaterna dominerar har dock inte lyssnat, utan tvärtom nu lånar staden ut extra pengar till Vägverket så att planeringen av motorleden kan få extra skjuts! (DN 080125) Vägverket motiverar behovet av leden med att man med sådan motorväg kan bygga bostadsområden utan kollektivtrafik!
”Om vi ska uppfylla klimatmålen borde väl det vara ett argument mot leden snarare än för”, skriver Expressen, som onekligen har en poäng. Ledaren noterar också att inga större satsningar på urban spårbunden kollektivtrafik, tunnelbana eller spårvagn har skett någonstans i Sverige de senaste 40 åren.

Det som kännetecknar Stockholmspolitikerna handlar snarare om det motsatta, mer bilar, sämre och dyrare kollektivtrafik – och stopp för cykelsatsningar!
De lånar ut 50 miljoner för att planera motorleder men saknar pengar till cykelbanor, trots att cyklisterna bara blir fler. Ökningen  i Stockholms innerstad 2007 var den största hittills, berättar DN (080123), men pengarna till cykelbanor tryter. Den största satsningen handlar i stället om att riva en nästan ny cykelbana och lägga om den på en gata intill! ”Det betyder att 15-20 miljoner används för att ersätta något som kostar 12 miljoner att bygga”, rapporterar DN.  

Jag förstår om folk i glesbygd blir jättetrötta på det de uppfattar som hetsjakt på bilar I synnerhet om kollektivtrafiken är ett minimum i förhållande till behoven.
Bilen, förhoppningsvis i miljövänligare dräkt, kommer att vara huvudtransport för de glest befolkade delarna under lång tid framåt. Desto viktigare är det då att vi som bor i tätbefolkade regioner –  vilket är de allra flesta i Sverige – får chans att röra oss  och bo klimatsmart, vilket även hjälper oss att minska upplevd stress och få bättre hälsa. Och att politikerna under lättar för oss att göra det, i stället för att som nu försvåra.