Laval–målet och dess betydelse för arbetarrörelsen i Europa fick en egen punkt när SAMAK träffades för årsmöte utanför Stockholm. SAMAK är en samarbetsorganisation för LO–förbunden och de socialdemokratiska partierna i Norden.

I Danmark, Finland och Norge har EG–domstolens yttrande väckt stor uppmärksamhet. Liksom i Sverige finns en oro över vad som nu ska hända med den nordiska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare genom kollektivavtal reglerar löner och villkor på arbetsmarknaden.
EU–parlamentarikern Jan Andersson (s) sa vid SAMAK–mötet att aldrig har den nordiska modellen stått högre i kurs inom EU än nu. I diskussionerna om flexicurity, flexibilitet för arbetsgivarna men trygghet för löntagarna, blickar enligt honom tyskar, fransmän och andra med beundran och intresse mot Norden.
– EG–domstolen är en politisk domstol. Men domarna är politiskt okunniga. De har inte följt de två senaste årens debatt om flexicurity, fortsatte han.

Wanja Lundby–Wedin tycker att domstolen har sopat undan den seger som Europafacket fick med tjänstedirektivet.
– Och den har inte tagit hänsyn till de garantier Sverige fick om kollektivavtalen i anslutningsfördraget när vi blev medlem i EU. Littorin borde åka ner till ministerrådet i Bryssel och protestera mot detta.
Hon hoppas att även EU–parlamentet och kommissionen reagerar mot domstolens yttrande.
Men LO vill inte kräva att garantierna för svenska kollektivavtal ska skrivas in i det nya EU–fördraget för att det ska godkännas av Sverige.
– Förra veckans debatt i riksdagen om Laval-målet var väldigt positiv. Det var glädjande att miljöpartiet till hundra procent ställde upp på det som samma dag framfördes i en debattartikel från LO. Vänsterpartiet var bra i försvaret av de anställdas villkor. Men tyvärr förde partiet fram kravet om svenska garantier för kollektivavtal som villkor för att godkänna fördraget.

Det kravet har även ställts av socialdemokrater i Skåne. Erland Olauson, LO:s förste vice ordförande, säger att detta är fullständigt galet.
– Med fördraget kommer beslutskraften hos politikerna att öka. Det är oerhört viktigt att vi får stopp på diskussioner om att Sverige ska ställa krav som leder till att processen med att anta det nya fördraget försenas.
Enligt LO är det också fel att göra Laval–yttrandet till ett svenskt problem där lösningen är att hitta undantag bara för Sverige.
– Detta är en allvarlig fråga för hela den europeiska fackföreningsrörelsen, säger Wanja Lundby–Wedin.

Socialdemokraternas grupp i EU–parlamentet diskuterar eventuella krav om ändringar i utstationeringsdirektivet för att få bort det tak EG–domstolen anser finns för vad fackförbunden får kräva mot utländska företag.
– Detta kommer att bli en stor fråga som vi kommer att drivas tillsammans med Europafacket inför sommarens val till EU–parlamentet, säger Jan Andersson.
LO är nöjd med att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin så tydligt i ord har tagit ställning för den svenska modellen med kollektivavtal och att dessa även ska gälla för utländska företag.
– Nu måste han också visa detta i handling, säger Wanja Lundby–Wedin.

Laval-målet handlar om Byggnads och Elektrikernas blockad av ett bygge i Vaxholm. Arbetet utfördes där av byggnadsarbetare som hyrts ut av ett lettiskt företag som hade lettiskt avtal med löne- och arbetsvillkor under svenska avtal.
Företaget vägrade att teckna kollektivavtal med Byggnads och sa nej till fackets lönekrav. Det lettiska företaget stämde Byggnads inför arbetsdomstolen som i sin tur vände sig till EG-domstolen. Utlåtandet från EG-domstolen är ingen dom utan ett svar på arbetsdomstolens frågor.
Arbetsdomstolens slutgiltiga dom väntas komma i slutet av nästa år och då följa EG-domstolens utlåtande.