Socialdemokraterna menar att vårdnadsbidraget innebär en återgång till en omodern familjepolitik, att det hindrar jämställdhet och försämrar kvaliteten i förskolan. Dessutom anser de att det innebär en omfattande kommunekonomisk påfrestning.

De borgerliga ledamöterna i styrelsen är dock av en annan uppfattning:
– Det finns inget motsatsförhållande mellan vårdnadsbidrag och förskolan, snarare skulle förskolan i Sverige få en chans till något mindre barngrupper. Både förskoleverksamheten och barnen som går där kan också bli vinnare med vårdnadsbidrag, säger Anders Andersson (kd), ledamot i SKL:s styrelse.
Vad gäller kommunernas ekonomi menar han att ett vårdnadsbidrag för ett barn inte är dyrare än en plats i förskolan.