SVAR: Det finns inga allmänna regler om vad som kan läggas på nattpersonal. Men det verkar som om ni inte har gått igenom arbetssituationen för nattpersonalen på din arbetsplats. Er arbetsmiljö verkar inte vara särskilt bra, så ta kontakt med ditt lokala fack och skyddsombudet för att få hjälp med att lösa arbetssituationen.