SVAR: Din tidigare chef på äldreboendet har lämnat omdömen om dig till en arbetsgivare som du sökt arbete hos.
Du har själv angivit denna chef som referens. På grund av de omdömen som denna chef lämnat har du inte fått det sökta arbetet. Du vill ha upprättelse, något som är svårt att få i denna situation.
Det finns ingen lagstiftning som reglerar lämnande av referenser. Inte heller finns det, såvitt jag känner till, kollektivavtal som innehåller regler om referenser. Det är vanligt att den som ska lämna referenser blir tillfrågad om sin personliga åsikt.
Mitt tips för framtiden är att alltid prata med tilltänkta referenser innan du anger dem i en platsansökan. När det gäller äldreboendet kanske det finns någon annan person du skulle kunna ange som referens?