Barnsköterskan hade en heltidstjänst vid barn- och ungdomskliniken i Örebro. Arbetet innebar att hon hanterade remisser, kallelser och underlag för läkarna.
Från början sköttes jobbet av två barnsköterskor, men efter en drastisk ekonomisk besparing halverades antalet tjänster. Samma mängd arbete skulle utföras av en istället för två.
Sjukhusledningen lovade att arbetsbördan skulle minska, men ökade istället kraftigt.
Barnsköterskan fick nu ingen avlösare vid raster och hon fick ofta arbeta istället för att kunna koppla av med en kopp kaffe.

Kvinnan försökte inför sina chefer dölja sin mycket utsatta arbetssituation. Patienterna skulle inte drabbas.
Hon stämplade därför ut vid arbetstidens slut, men fortsatte att arbeta oavlönad.
Det hela slutade med en ”krasch”, barnsköterskan gick in i väggen. En utmattningsdepression.

Med hjälp av Kommunal anmäldes fallet som arbetsskada till försäkringskassan, som dock avslog. Utmattningen kunde ju bero på andra privata orsaker. Länsrätten gick på samma linje.
Men efter intyg från Bo Siwers, docent i psykiatri vände fallet. Kammarrätten gav till slut barnsköterskan rätt.
– Mycket ovanligt. Kammarrätten i Jönköping är vanligen ytterst restriktiv att bifalla överklaganden om utmattningsdepression, säger Angelin Olsson De Groat.
– Det verkar också som om försäkringskassan har vänt. Fler och fler fall får godkänt som arbetsskada. Det är ofta så här det går när man skär ner på personalantalet, säger Olsson De Groat.
Idag arbetar barnsköterskan halvtid. Resten av lönen täcks upp av livränta.