Den borgerliga regeringens förändringar av sjukförsäkringen fortsätter. Den vill införa en lag som gör det omöjligt att avtala sig till högre sjukersättning än 75 procent för dem som är sjukskrivna i över ett år. Idag ingår en kompletterande sjukförsäkring i de flesta kollektivavtal vilken träder in och ger högre ersättning vid långvarig sjukdom.
Regeringen kan inte ogiltigförklara avtalen i sig men vill istället ha en samordning mellan olika försäkringar där ersättningarna räknas samman för att inte överstiga 75 procent.

Kommunals ombudsman med ansvar för avtalsförsäkringar är starkt kritisk till regeringens förslag:
– Medlemmarna har avstått löneökningar för att lägga en del av dem på kompletterande försäkringar vid sjukdom. Något vi förhandlat fram tillsammans med arbetsgivarna. Det här är ett slag mot kollektivavtalen eftersom de förlorar en del i värde, säger Inger Hjärtström, ombudsman Kommunal.
Vad betyder den här avtalsförsäkringen för Kommunals medlemmar idag?
– En kompletterande avtalsförsäkring via kollektivavtal gör att man vid sjukdom kan få ut ungefär 10 procent till i sjukersättning. Eftersom Kommunals medlemmar inte har så höga inkomster slår det här väldigt hårt.
När gäller den avtalsförsäkring som finns idag?
– Det beror lite på vilket avtal man går på. För privatanställda träder den in efter 15 sjukdagar. För anställda i kommun och landsting efter 90 dagar (men för dem betalar arbetsgivaren kompletteringen innan dess).
Har alla Kommunals medlemmar försäkringen i sitt kollektivavtal?
– Ja, den finns i alla avtal.
Hur längre kommer de försäkringar som redan finns att gälla?
– Det har jag inte riktigt kläm på. Jag tror inte riktigt att regeringen vet det än heller, säger Inger Hjärtström.
Enligt en opinionsundersökning som TCO låtit göra tycker åtta av tio att man ska kunna teckna tilläggsförsäkringar som ger högre ersättning än vad staten betalar ut.