Bakgrunden är denna: Bussföraren i Gävle fick en kallelse från Arbetsmiljöverket till ett möte. Mötet skulle inträffa på en fridag, då föraren alltså egentligen inte skulle arbeta. Han ändrade då i kallelsen så att mötet istället skulle infalla dagen före fridagen.

På det sättet skulle han få ersättning för förlorad arbetsinkomst. När Swebus fick veta om fallet varslade man bussföraren om avsked.
– Eftersom det rör sig om en förfalskning för egen vinnings skull har vi svårt att ha tolerans för det, säger Hans Båmstedt, förhandlingschef på Swebus centralt.
– Vi tycker att det är för starkt att det ska leda till avsked och har istället föreslagit någon mildare disciplinär åtgärd, exempelvis varning eller löneavdrag, säger Bo Sandholm, ombudsman på Kommunals förbundskontor.
Han påpekar att det inte råder någon tvist om att bussföraren verkligen har manipulerat i kallelsen, det erkänner föraren själv.

Föraren hävdar att förfarandet har skett med Kommunals sektions kännedom, något som facket centralt nekar till. Till saken hör också att föraren aldrig utnyttjade den manipulerade kallelsen, istället sjukanmälde han sig den aktuella dagen.
Det kan dröja uppemot ett halvår innan ärendet kommer upp i Arbetsdomstolen.