SVAR: Arbetsgivaren ska på ­begäran utfärda arbetsgivarintyg. Men om arbetsgivaren struntar i detta kan denne inte bli skyldig att betala skadestånd för brott mot bestämmelsen.
Emellertid, om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt. Vanligen brukar den lokala fackliga organisationen hjälpa till med att fylla i ett arbetsgivarintyg med hjälp av lönespecifikationer och andra anställningshandlingar.
Det framgår inte om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal. Om skyldighet för arbetsgivaren att utfärda ett arbetsgivarintyg finns föreskriven i kollektivavtal och arbetsgivaren bryter mot denna bestämmelse, ådrar han sig skyldighet att betala skadestånd för kollektivavtalsbrott.