svar: Jag utgår från att din arbetsgivare har tecknat kollektiv­avtal. Då omfattas du av försäkringar som ger kompletterande ersättning under sjukdom (AGS-ersättningar) och dessutom av TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
För färdolycksfall ersätter TFA för kostnader för sjukvård, sveda och värk, vanprydande ärr och eventuella framtida merkostnader. Om du fått en bestående funktionsnedsättning prövas den medicinska invaliditeten och därmed ekonomisk ersättning. Du anmäler din skada på särskild blankett som fack eller arbetsgivare hjälper dig med. Annars finns blanketten på www.afaforsakring.se
Leder olycksfallet till inkomst­bortfall, omskolning eller arbetsoförmåga ansöker du till försäkringskassan om arbets­skade­livränta.
Vid sjukskrivning betalar arbetsgivaren sjuklön på ungefär 80 procent de första fjorton dagarna (bortsett från karensdagen). Från 15:e dagen får kommun- och landstingsanställda (och många inom privatvården) sjukpenning från försäkringskassan och sjuklön på cirka 10 procent från arbetsgivaren fram till 90:e dagen. Vid längre sjukskrivningar blir det vanlig sjukpenning kompletterad med dagpenning från AGS-försäkringen fram till och med 360:e dagen. Därefter följer vanlig sjukpenning. Många privatanställda kommunalare får i stället sin AGS-ersättning från den 15:e dagen i sjukperioden. Ersättningen varar fram till och med 360:e dagen.