svar: Självklart har du rätt att söka vilka tjänster du vill och det är sedan arbetsgivaren som tillsätter dem. Vid tillsättning har arbetsgivaren ansvar för att lagar och avtal följs.