Bakgrunden är BRF:s varsel om blockad mot att släcka bränder i vissa byggnader. Stockholms stad, som tillsammans med SKL står bakom stämningsansökan, anser att varslet inte är förenligt med lagen om offentlig anställning. Detta eftersom man menar att brandsläckning är myndighetsutövning. Stockholms stad yrkar på ett skadestånd på 100 000 kronor.

SKL yrkar på ett skadestånd på samma belopp. Skälet är här att Sveriges Kommuner och Landsting i november slöt ett avtal med BRF för deltidsbrandmännen. Nu är också dessa brandmän uttagna i sympatiåtgärder och det menar SKL strider mot fredsplikten.