Fyra kärnkraftverk. Så mycket beräknas TCO-märkningen av bildskärmar ha sparat i energi över hela världen, berättade SKTF:s ordförande Eva Nordmark på mötet.

Från arbetsgivarhåll menade representanten för Sveriges Kommuner och Landsting, kommunalrådet i Göteborg Anneli Hulthén (s) att man hade rätt att förvänta sig av kommunerna att maten som serveras i omsorgen är miljömässigt producerad.
– Maten är en enormt stor fråga där vi skulle kunna använda våra medarbetare betydligt bättre än att bara vara transportörer av färdiglagade matlådor, sa hon.
Vad kan ni från SKL:s sida göra för att kommunerna ska köpa in miljömärkt mat?
– Vara mycket tydligare med vilka möjligheter som finns i den offentliga upphandlingen. Och också se till att man ”lyder” de krav som man har i upphandlingen, så att någon i dagispersonalen inte springer iväg och köper icke kravmärkta bananer till exempel.
Hulthén pekade ut två andra viktiga sektorer i kommunerna som är viktiga för klimatpåverkan: bostäderna och infrastrukturen.

Från Kommunals sida medverkade Conny Nilsson, ordförande för sektion 46 i Stockholm, som bland annat organiserar de anställda på Stockholm Vatten.
– Våra medlemmar har inte alltid råd att vara mer miljövänliga, och exempelvis köpa miljöbilar. De måste ta hand om sina gamla ”häckar”. Politikerna måste visa vägen, annars kommer våra grupper aldrig följa efter, sa han.

ISKA: Den fackliga internationalen för stats- och kommunanställda.