Löneutrymmet är 780 kr i månaden från 1 oktober 2007 och från och med 1 juli 2008 höjs ersättning för ob, jour och beredskap med 11 procent. Ytterligare en månads föräldraledighetstillägg har införts.
Avtalet gäller till och med september 2008.