Anita Tånneryd är ledamot i Stockholms läns landsting för folkpartiet. Hon bor i Nacka, och blev upprörd över beslutet att kommunens egen hemtjänst läggs ner.

– Det är inte juste mot alla de gamla nackabor som har valt kommunens hemtjänst och nu är oroliga. Det handlar om en fjärdedel av den totala hemtjänsten i Nacka. Beslutet var dåligt underbyggt, och det behandlades inte heller i kommunens social- och äldrenämnd. Frågan är så stor att den borde ha diskuterats på kommunfullmäktige.

Det var moderaterna och kristdemokraterna som avgjorde frågan i kommunstyrelsen, alla andra partier var emot.

– Siffrorna som presenteras är tagna ur luften, vi vet ju nu att hemtjänsten är väldigt effektiv.
Anita Tånneryd vill att länsrätten inhiberar – upphäver – beslutet tills frågan avgörs.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Langby skriver i svaret till länsrätten att beslutet kommit till i laga ordning. När kommunfullmäktige bestämde sig för kundvalsmodellen 1991, innebar det i praktiken att den typen av frågor inte längre ska tas upp i fullmäktige. Ansvaret för kommunens egen verksamhet finns idag hos kommunstyrelsen, slår han fast.

Förra valperioden behövde moderaterna i Nacka stöd av folkpartiet för att få majoritet. Idag räcker det med kristdemokraternas stöd.