Hon tycker att beslutet är orimligt.
– A–kassorna måste få en friare roll från staten, säger hon.
Sven Otto Littorin anser det är självklart att personer som har lämnat a–kassan betalar sina skulder till staten.
Regering och riksdag genomförde den 1 januari i år en förhöjd a–kasseavgift. Det har fått många att lämna a–kassan genom att straffa ut sig. De betalar inte sin medlemsavgift. Efter tre månader utesluts de.

Kassorna har fått anstånd till årsskiftet att driva in de obetalda avgifterna och skicka dem vidare till staten.
Josefin Brink tycker att Littorins svar till henne visar på den fientliga inställning regeringen har till a–kassorna och deras medlemmar.
– Vi måste inför valet 2010 ta fram ett helt nytt system där a–kassorna får en större självständighet att utforma sina egna regler och att de till större del finansieras via arbetsgivareavgifter. Nu är de väldigt sårbara inför beslut fattade av regering och riksdag. Det har visat sig när den borgerliga regeringen driver igenom sin politik.

På torsdagen beslutade riksdagen om en differentierad a–kasseavgift. Storleken beror på hur många arbetslösa medlemmar kassan har.
Enligt Josefin Brink erkänner regeringen öppet att det handlar om lönedumpning.
– I finansplanen står det att den nya avgiften ska ”stärka drivkrafterna för arbetstagarorganisationerna att vara ansvarsfulla i löneförhandlingarna.” Att a–kassorna dessutom tvingas driva in obetalda skatter visar att regeringen vill göra det så besvärligt som möjligt för dem, säger Josefin Brink.