Före sju stänger jag dörren hemma bakom mig och åker till radiohuset för att bli intervjuad om vår nya faktasamling Upp till 18 som speglar barn och ungas villkor i Sverige.
 
Jag lyfter fram skillnaderna inom förskolan och skolan runt om i landet. Barngruppernas storlek i förskolan var i fjol i genomsnitt 16,7 barn, men den genomsnittliga gruppen kunde skifta från 13 barn i vissa kommuner till 21 barn i andra.
Även skolbarnsomsorgen erbjuder mycket skiftande gruppstorlekar för eleverna. Förra året kunde den genomsnittliga gruppen variera mellan 13 barn i en kommun och 67 barn i en annan.
Lärartätheten i grundskolan varierade också i olika kommuner, mellan 6,1 lärare till 11,8 lärare på heltid per 100 elever.

Man kan tycka att siffror och statistik är trist, men i det här fallet talar de sitt tydliga språk. Det är stor skillnad för barn beroende på var de växer upp i landet. En del kommuner satsar på barn och unga och andra gör det inte.

Efter intervjun är det nya möten och intervjuer på jobbet under ett par timmar. Sedan blir det ett längre möte på Ekonomistyrningsverket där jag sitter med i ett råd. Det är mycket lärorikt och intressant. Många rutiner och regler som finns för myndigheter är bra och möjliga för stora myndigheter med hundratals eller tusentals anställda, men dessa regler kan vara svåra att hålla för en liten myndighet som vår med bara drygt 20-talet anställda.
Jag försöker bevaka de små myndigheternas intresse i detta råd.

Mötet är precis bredvid min mammas bostad så jag tar en snabb kopp kaffe med henne innan jag hastar iväg och sätter mig vid datorn för att besvara mejl och skriva några texter.  Förbereder även ett kvällsmöte som en förening ska ha där jag ska medverka. Temat är barns villkor i Sverige.
Men innan jag går på mötet ska jag snabbt fixa lite käk åt mig och sönerna. Jag ber mellansonen som är 16 år att vara barnvakt till lillebror för både mannen och jag ska vara på möte.