Inkomstpension
Den största delen och den absolut viktigaste pensionen för en vanlig löntagare är den allmänna inkomstpensionen. Pengarna kommer från skatterna vi betalar. För varje hundralapp du tjänar och betalar skatt för får du en pensionsrätt värd 16 kronor.
Varje år räknas värdet på potten upp i takt med löneutvecklingen i hela samhället. Upp­räkningen 2008 blir 4,5 procent.

Livslängden avgör. När du går i pension får du inkomstpension efter hur mycket pengar som finns i din pott – pensionsbehållningen. Och efter en prognos över hur länge du och andra i din generation kommer att leva som pensionärer. Om vi lever längre blir pensionerna lägre. Ett år ökad livslängd sänker pensionerna med 4-6 procent.
Inkomstpensionen blir till en början lite högre än vad du ”sparat ihop” i din pott:
* Du får förskott, 1,6 procent per år, för en beräknad ekonomisk tillväxt i landet.
* Du får vara med och dela på pengarna från avlidnas pensionsrätter.

Låg eller ingen inkomst? Den som annars skulle få en mycket låg eller ingen inkomstpension alls garanteras en lägsta pension, garantipensionen.

Fråga här! Om din inkomstpension frågar du hos försäkringskassan.
www.forsakringskassan.se

Avtalspension
Finns i ditt kollektivavtal. Jobbar du för en arbetsgivare med kollektivavtal har du rätt till avtalspension. Kommun- och landstingsanställda kommunalare pensionssparar på så sätt 4,50 kronor per hundralapp. Snart spar även de flesta privatanställda lika mycket.
 
Du väljer! Du väljer var pengarna ska placeras, hos den valcentral som din arbetsgivare är ansluten till. För kommun- och landstingsanställda heter den Pensionsvalet PV AB
(www.pensionsvalet.se).

Spara i fond. Du kan placera de pensionspengarna i fonder som banker, försäkringsbolag och andra fondbolag erbjuder. Då växer eller minskar pengarna beroende på vad som händer på börserna, finansmarknaderna och hur bra din fondförvaltare lyckas. Fonder med mycket statsobligationer anses ha minst risk. Aktier är mer riskfyllt, fonden kan växa kraftigt men också rasa ihop. Ta reda på vilka avgifter fondbolaget tar ut. Även det som ser ut som en låg avgift kan kosta mycket i form av lägre pension.
Pengar som placerats i en fond kan du i dag inte flytta till annan fond. Det kan komma att ändras.

Spara i försäkring. Alternativet till fondplacering är traditionella pensionsförsäkringar. Försäkringsbolaget ska placera dina pengar så försiktigt att de ska kunna garantera en lägsta avkastning, i regel mellan en och tre procent. Går det bättre får du mer, går det sämre kan de ta tillbaka extrapengarna.

Pengar till släkten? Du ska också välja om du vill ha återbetalningsskydd. Väljer du det kan anhöriga få ut pengar om du avlider innan du hunnit ta ut pensionen. Återbetalningsskydd kostar i form av lägre pension. Ta reda på vem som räknas som anhörig och hur mycket de får ut.

Om du inte väljer. Väljer du inte själv placeras som regel pengarna i en traditionell pensionsförsäkring. För kommun- och landstingsanställda gäller då KPA, Kommunernas pensionsanstalt. I dag är Folksam KPA:s huvudägare.

Få besked. En gång om året ska du få ut besked om ditt pensionssparande.

Bytt jobb? Har du jobbat för olika arbetsgivare? Privat, kommunalt och statligt? Då kan du ha rätt till pension från flera arbetsgivare. Ha koll på var du har jobbat, så att du kan söka pensionen när det blir dags. Ha ordning på beskeden från pensionsbolagen.

Fråga här! Är du osäker kan du kontakta ditt gamla fack eller arbetsgivaren.
www.minpension.se kan du få den här informationen från flera pensionsbolag, dock inte alla.

Premiepension
Följer börsen upp och ner. I allmänna pensionssystemet avsätts 2,50 kronor per hundralapp du tjänat och skattat för till premiepensionen. Premiepensionen spelar alltså för de flesta en mindre roll än inkomstpensionen eller avtalspensionen. Eftersom många placerar sina pengar i aktiefonder är det väldigt svårt att spå hur stor premiepensionen blir. Med tanke på hur börserna och finansmarknaderna världen runt svänger upp och ner kan det mesta hända.

Kan flyttas. Till skillnad från avtalspensionen kan du när som helst flytta över dina pengar till någon annan aktie- eller räntefond. Det finns massor av fonder att välja på.

Många har inte valt. Många tycker att PPM-valet är besvärligt, krångligt och osäkert. Bara drygt hälften har själva valt fonder. Den som inte väljer själv får sina pengar förvaltade av statliga 7:e AP-fonden.

När du är pensionär. När du går eller har gått i pension kan du lyfta över dina pengar till en traditionell pensionsförsäkring.
Gör du inte det kommer din premiepension att räknas om varje år efter hur mycket som finns kvar i dina PPM-fonder och den förväntade livslängden för de som fortfarande lever i din generation.

Fråga här! Alla fonder och information finns på: www.ppm.nu

Du måste själv söka din pension

I det nya pensionssystemet finns ingen fast pensionsålder. Du har rätt att jobba till du blir 67 år. Inkomstpensionen kan du ta ut från 61 år. Men tar man ut den tidigt kan pensionen bli avsevärt lägre varje månad livet ut.
 
Grundregeln är att du själv ­söker din pension. Räkna inte med att något sköts automatiskt. Tala med försäkringskassan, PPM, arbetsgivaren, facket och pensionsbolagen du sparar i.