Illustration av Magnus BardDe kan visserligen se att fackföreningar behövs, men inte varför det är bra just för mig. Att avtalsenlig lön, ob, övertid och försäkringar inte kommer av sig självt, verkar få vara medvetna om.
Det visar en större undersökning som tjänstemännens organisation, TCO gjort. Nu satsar deras 17 förbund 20 miljoner i en stor reklamkampanj för att stärka bilden av facket. De unga ska bland annat lockas att tycka till via en webbplats. Dessutom jobbar de med att förbättra för dem med tillfälliga anställningar, vilket ofta är de unga.
Även inom LO pågår omtänk och nytänk. Ett LO-medlemskap för unga utreds, det ska inte behöva vara så krångligt att välja fack, när man är ny på arbetsmarknaden är tanken. Och det låter hjälpsamt. Den som hoppar mellan jobb ska ha en enkel väg in i facket.

Hur ska då facket
prata med blivande och nya medlemmar? Via tidningar, inklusive de egna, reklamtavlor, webbplatser, radioreklam eller på arbetsplatserna?  I Danmark har Paw S Jensen, fackligt aktiv i 3F tillsammans med retorikexperten Knud Lindholm Lau skapat en framgångsrik handbok om hur facket kan få nya medlemmar och behålla dem man redan har.
De bygger verksamheten som en bokhylla med fem plan:
* Straxhyllan handlar om omedelbara fördelar
* Utvecklingshyllan handlar om rådgivning, utveckling, förtroendeuppdrag.
* Krishyllan ger den akuta förhandlingshjälpen, råd och stöd när det blåser.
* Avtalshyllan – fackets kärna och medelpunkt.
* Visionshyllan om solidaritet om den kollektiva nyttan, att vi blir starkare tillsammans.
Den som tar steget in ska få ett personligt välkomnade och även bjudas in till ett informationsmöte över en bit mat. Författarna talar om ett vägval, en fackförening som mobiliserar många och växer, vilket är något annat än att bli ett serviceorgan eller en försäkringsinstitution.
Ska fackföreningar vinna den unga generationen behövs många grepp samtidigt. Men bäst verkan har nog fortfarande ett hjälpsamt fackombud nära dej.