1. Gynnas kvinnor i vården av privatiseringar som ger dem fler arbetsgivare att välja mellan?
- I teorin är det så, i praktiken är det tveksamt. Ska teorin stämma bör arbetskraften vara en bristvara och kunderna många. Men den här marknaden präglas av att man konkurrerar med pressade priser, inte högre löner eller bättre arbetsvillkor. Det kan dock se olika ut på olika lokala arbetsmarknader.

2. Har personalkooperativ och små företag chans att klara sig i konkurrens med stora företag?
- Bara om de slipper konkurr­era med priset. De stora företagen har muskler att bära förluster när de slår sig in på en marknad. De små kan inte övervintra och vänta på bättre tider. Det finns exempel på att det går, men då handlar det om kvalitet, inte pris i första hand.

3. Insyn i vård och omsorg begränsas när den blir privat. Vad får det för följder?
- Det är aldrig bra när insynen minskar, speciellt i branscher där det handlar om vård och hjälp till utsatta människor.

4. Gynnas kvaliteten av att brukare blir kunder som får välja, så kallat kundval?
- Vi vet inte, här behövs forskning! Spontant vill man tro att det är så. Men ordet kund har större betydelse än vi tror. Med kundbegreppet följer inte samma rättigheter som om man är patient, brukare eller student. Om studenterna kallar sig kunder kan ju jag som lärare säga att jag inte vill ha dem som kunder.

5. Är det inte bra med ökat inflytande för patienter och brukare i vård och omsorg?
- Jo, så är det. Fast i hemtjänsten vill man kanske främst välja person, inte företag. Eller att få sova lite längre en morgon.

6. Hur påverkas de anställdas arbetsvillkor av kundval i vård och omsorg?
- Jag kan inte svara generellt. Det viktiga för många är att ha en bra chef, att bli sedd. Den känslan kan förstärkas av ett kundval. Kundval föregås ibland av ett auktorisationsförfarande. Det kan innebära möjligheter för småföretagare, men kan också leda till extra svårigheter för dem.  De ska leva upp till kraven, men är inte garanterade några inkomster.

7. Har du några egna erfarenheter av kundval i vård eller omsorg?
- Nej. Jag hade min mor på ett äldreboende i Västervik, men där fanns bara kommunal omsorg. Däremot fick vi känna av omorganisationer. Man ville införa arbetsrotation, som inte var bra för de senildementa. Vi fick bråka mycket för att modifiera genomförandet.

ID: Elisabeth Sundin

Ålder: 63 år. Yrke: Professor i företagsekonomi. Bor: Linköping. Aktuell: Forskar bland annat om kvinnligt entreprenörskap.

Tre måsten

Barn och barnbarn, kaffe, att få cykla.

Fem snabba svar

LINKÖPING / KÖPENHAMN
ANHÖRIGVÅRDAD / BO PÅ INSTITUTION
FORSKA / VARA LÄRARE
ROMAN / FACKLITTERATUR
TÅG / FLYG